dimarts, 26 d’agost de 2014


Ploma, tinta chinesa i aquarel·la.
NOTA: blogger fa el que vol amb els colors i les saturacions, els altera aleatoriament, per empitjorar-los.


Plumilla, tinta china y acuarela.
NOTA: blogger hace lo que quiere con los colores y las saturaciones, los altera aleatoriamente, para empeorarlos.

Pen,  indian ink and watercolour.
NOTE: blogger is changing colors and saturations of my images randomly  to worse.