dimecres, 6 d’octubre de 2010

Una altra il·lustració feta amb la meva estimada aquarel·la. No sé pas que té aquesta tècnica que em fascina. És tot l'oposat a l'ordinador. No és perfecta, però és autèntica. I d'alguna manera em vincula a tots els grans artistes clàssics que tant admiro. Em dóna la sensació que sóc capaç d'explicar qualsevol cosa amb elles.Ploma, tinta i aquarel·la.

Otra ilustración hecha con mis queridas acuarelas. No sé que tiene esta técnica que me fascina. Es todo lo contrario al ordenador. No es perfecta, pero es auténtica. Y de alguna manera me vincula a todos los grandes astistas clásicos que tanto admiro. Me da la sensación de que soy capaz de explicar cualquier cosa con ellas.
Plumilla, tinta i acuarela.

Another illustration done with my beloved watercolours. I don't know what this technique has that fascinates me. It's the oposite of the work made by computer: watercolours are not perfect, but are authentic. And, in some way, this technique links me to the wonderful classic illustrators that I admire. I have the feeling that I can explain everything with them.
Pen, ink and watercolour.

Detall del treball per capes.
Detalle del trabajo por capas.
Detail of the layers work.