dilluns, 14 d’abril de 2014

Coberta per a un nou llibre.
Portada para un nuevo libro.
Cover for a new book.