dilluns, 26 de setembre de 2011

Com ja comentava fa un any ahir va ser un gran dia a la ciutat de Barcelona: la tortura i l'assassinat d'animals indefensos ha passat a la història. Desgraciadament no tots els braus de Catalunya s'han salvat de servir de carn d'entreteniment per a certes persones. Mentre que per una banda es prohibien les curses de braus, per una altra i per motius totalment partidistes, els correbous quedaven protegits. Realment la gent necessita calar foc al cap d'un animal per tal de distreure's? Per què no es compren crispetes, s'en van al cine i tos contents?

Como ya comentaba hace un año ayer fue un gran dia para la ciudad de Barcelona: la tortura y el asesinato de animales indefensos ha pasado a la historia. Desgraciadamente no todos los toros de Catalunya se han salvado de servir de carne de entretenimiento para ciertas personas. Mientras que por un lado se prohibian las corridas de toros, por otro lado y por motivos totalmente partidistas, los correbous quedaban protegidos. Realmente la gente necesita prender fuego a la cabeza de un animal para distraerse? Por qué no se compran unas palomitas, se van al cine y todos tan contentos?

As I commented a year ago, yesterday was a great day for the city of Barcelona: the torture and murder of helpless animals has finished. Unfortunately not all the bulls in Catalonia have been saved from barbarism. Politicians have banned bullfights but, at the same time, they decided to protect other ways of "entertainment" using bulls. People really need to set fire to the head of an animal to have an amusing time? Why they don't buy some popcorn and go to the cinema?

divendres, 16 de setembre de 2011

Els ossos i els paissatges idilics han arrivat a The watercoloured edition...

Los osos y los paisajes idílicos han llegado a The watercolured edition...

Bears and idyllic landscapes have arrived to The watercolured edition...