dimarts, 15 d’octubre de 2013Aquesta és la última feina en la que he estat treballant, concretament per a Pearson Australia, i amb la que he passat molt bones estones.

Este es el último trabajo en el que he estado involucrado, para Pearson Australia concretamente, y con el que he pasado muy buenos ratos.

This is the most recent work I have done. It's for Pearson Australia and I had a lot of fun doing it.

dijous, 3 d’octubre de 2013