divendres, 27 de febrer del 2015Aquest trimestre he sigut professor convidat d'il·lustració a l'Escola de la Dona, amb un curs sobre creació de personatges. Tot un luxe d'experiència, desde aquí donar les gràcies a Ignasi Blanch, gran il·lustrador i coordinador de l'àrea d'il·lustració de l'esmentada escola. També dir que m'ha tocat un grup fantàstic d'alumnes, superinteressants, amb moltes ganes d'apendre i molt constants. Tenien el mal costum de fer-me preguntes inteligents! Quina feinada que m'han donat! Si han aprés de mi la meitat del que jo he aprés d'ells ja em dono per satisfet.
Gràcies a tots.

Este trimestre he sido profesor invitado de ilustración en a l'Escola de la Dona, impartiendo un curso sobre creación de personajes. Todo un lujo de experiencia, desde aquí dar las gracias a Ignasi Blanch, gran ilustrador y coordinador del área de ilustración de la mencionada escuela. También decir que me ha tocado un grupo fantástico de alumnos, superinteresantes, con muchas ganas de aprender y muy constantes. Tenían la mala costumbre de hacerme preguntas inteligentes! Qué trabajo que me han dado! Si han aprendido de mi la mitad de lo que yo he aprendido de ellos ya me doy por satisfecho.
Gracias a todos.

For two months I have been a visiting professor of illustration at Escola de la dona in Barcelona, giving a course about characters' creation. A beautiful experience. I wanted to thank to Ignasi Blanch, great illustrator and coordinator of the illustration department of this school. I also want to mention that I have had a fantastic group of students, eager to learn and very constant. They had the bad habit of asking me intelligent questions! I had to struggle with my answers! If they have learned the half of what I have learned from them, I will be satisfied.
Thanks to all of them.