dilluns, 15 de setembre del 2008


Llibre de text (Ed. Bromera): ploma, tinta i digital
Libro de texto (Ed. Bromera): plumilla, tinta y digital
Schoolbook (Ed. Bromera): pen, ink and digital

dilluns, 8 de setembre del 2008


Llibre de text (Ed. Bromera): ploma, tinta i digital
Libro de texto (Ed. Bromera): plumilla, tinta y digital
Schoolbook (Ed. Bromera): pen, ink and digital

Llibre de text, bosc mediterrani (Ed. Bromera): ploma, tinta i digital
Libro de texto, bosque mediterráneo (Ed. Bromera): plumilla, tinta y digital
Schoolbook, mediterranean forest (Ed. Bromera): pen, ink and digital

Llibre de text (Ed. Bromera): ploma, tinta i digital
Libro de texto (Ed. Bromera): plumilla, tinta y digital
Schoolbook (Ed. Bromera): pen, ink and digital