dilluns, 28 de setembre del 2015

Working for british children :)
One of the projects in which I have the luck to work on.
https://www.hachettechildrens.co.uk/books/detail.page…
Un dels projectes en el que tinc la sort d'estar involucrat ara mateix.
https://www.hachettechildrens.co.uk/books/detail.page…
Uno de los proyectos en el que tengo la suerte de estar involucrado ahora mismo.
https://www.hachettechildrens.co.uk/books/detail.page…

Usborne publishingBruixes, però bones!

Using my free time to work in my next personal project. Script done, a lot of storyboards done... now it's time to play a little with the characters...

Aprofitant uns dies de calma per treballar en el meu pròxim projecte personal. Guió fet, un munt storyboards fets... ara toca jugar una mica amb els personatges i buscar, buscar...

Aprovechando unos días de calma para trabajar en mi próximo proyecto. Guión hecho, un montón storyboards hechos, ahora toca jugar un poco con los personajes y buscar, buscar...

Step by step


Finally the The Usborne Astronaut's Handbook is out. I spent a big part of the last autumn and winter doing the illustrations of this book. It was funny and stressful, and I had the chance of learning lots of things about this strange world...


divendres, 17 d’abril del 2015

Ballon Media

Súper content de que una editorial referent del món del còmic, d'un dels països amb més història en el sector, Bélgica, em triés per fer les il·lustracions d'un llibre sobre com ser dibuixant de còmics. L'editorial és Ballon MediaPer vuere més imatges us podeu passar pel meu Facebook. És obert a tothom.
Súper contento de que una editorial referente del mundo del cómic, de uno de los países con más historia en el sector, Bélgica, me eligiera para hacer las ilustraciones de un libro sobre cómo ser dibujante de cómics. La editorial es Ballon MediaPara ver más imágenes os podéis pasar por mi Facebook. Está abierto a todo el mundo.
Very proud that an important comic publishing house, from one of the countries with longer history in the industry, Belgium, choosed to me to do the illustrations for a book about how to be a cartoonist. The publishing house is Ballon MediaTo see more images you can visit my Facebook page. Everybody can visit it.

School book for Barcanova publishing house

Per vuere més imatges us podeu passar pel meu Facebook. És obert a tothom.
Para ver más imágenes os podéis pasar por mi Facebook. Está abierto a todo el mundo.
To see more images you can visit my Facebook page. Everybody can visit it

dijous, 5 de març del 2015Avui és un dia importantíssim per a mi, i aquesta entrada llargament esperada: m’acaben d’avisar de que ja es pot trobar a les llibreries ELL i JO, el primer llibre del qual sóc l’autor del text i les il·lustracions, publicat per editorial Baula. No només és important perquè en sóc l’autor de la idea, text i dibuix, si no perquè el va inspirar el meu fill, i parla d’ell i de mi. Però al mateix temps, parla de tots els pares i mares i dels seus fills. Perquè l’ofici de pare és complicat, però comporta un gran regal...
No sé que més faré com a il·lustrador a la vida, espero que moltes coses!, però amb aquest llibre em sento 100% realitzat...
El meu agraïment a Baula per haver cregut en el meu projecte.

Hoy es un día importantísimo para mi, y esta entrada largamente esperada: me acaban de avisar de que ya se encuentra en las librerías ELL i JO, el primer libro del cual soy autor del texto y de las ilustraciones, publicado por Baula. No solo es importante porque soy el autor de la idea, texto y dibujo, si no porque lo inspiró mi hijo, y habla de él y de mi. Pero al mismo tiempo, habla de todos los padres y madres y de sus hijos. Porque el oficio de padre es complicado, pero conlleva un gran regalo...
No sé qué más haré en la vida como ilustrador, ¡espero que muchas cosas!, pero con este libro me siento 100% realizado…
Mi agradecimiento a Editorial Baula por haber creído en mi proyecto.

Today is a very important day to me, and this post, a long-awaited post: ELL i JO, the first book of which I am the author of the text and illustrations, and published by Baula (located in Barcelona), is already on book stores. This book it's not only important because I am the author of the idea, text and drawing, but because it's inspired in my son, and it talks about he and I (the name of the book). But, at the same time, it talks about all the parents and their children, because the work of being parents is complicated, but involves a great present ...
I don't know what else I will do as illustrator in my life, I hope many things!, but this book makes me feel fulfilled...
Many thanks to Baula publishers who believed in my project.

divendres, 27 de febrer del 2015Aquest trimestre he sigut professor convidat d'il·lustració a l'Escola de la Dona, amb un curs sobre creació de personatges. Tot un luxe d'experiència, desde aquí donar les gràcies a Ignasi Blanch, gran il·lustrador i coordinador de l'àrea d'il·lustració de l'esmentada escola. També dir que m'ha tocat un grup fantàstic d'alumnes, superinteressants, amb moltes ganes d'apendre i molt constants. Tenien el mal costum de fer-me preguntes inteligents! Quina feinada que m'han donat! Si han aprés de mi la meitat del que jo he aprés d'ells ja em dono per satisfet.
Gràcies a tots.

Este trimestre he sido profesor invitado de ilustración en a l'Escola de la Dona, impartiendo un curso sobre creación de personajes. Todo un lujo de experiencia, desde aquí dar las gracias a Ignasi Blanch, gran ilustrador y coordinador del área de ilustración de la mencionada escuela. También decir que me ha tocado un grupo fantástico de alumnos, superinteresantes, con muchas ganas de aprender y muy constantes. Tenían la mala costumbre de hacerme preguntas inteligentes! Qué trabajo que me han dado! Si han aprendido de mi la mitad de lo que yo he aprendido de ellos ya me doy por satisfecho.
Gracias a todos.

For two months I have been a visiting professor of illustration at Escola de la dona in Barcelona, giving a course about characters' creation. A beautiful experience. I wanted to thank to Ignasi Blanch, great illustrator and coordinator of the illustration department of this school. I also want to mention that I have had a fantastic group of students, eager to learn and very constant. They had the bad habit of asking me intelligent questions! I had to struggle with my answers! If they have learned the half of what I have learned from them, I will be satisfied.
Thanks to all of them.

dilluns, 22 de desembre del 2014

dijous, 20 de novembre del 2014


Podeu llegir de la web original aqui.

Podéis leer de la web original aquí.

You can read from the bookseller website here.