divendres, 18 de juliol del 2014


Una il·lustració que s'en va cap a Nova York, concretament cap a l'editorial Benchmark Education.

Una ilustración que se va a Nueva York, concretamente a la editorial Benchmark Education.

An illustration on it's way to New York, to the Benchmark Education Publishers to be exact.