dimarts, 26 d’agost del 2014


Ploma, tinta chinesa i aquarel·la.
NOTA: blogger fa el que vol amb els colors i les saturacions, els altera aleatoriament, per empitjorar-los.


Plumilla, tinta china y acuarela.
NOTA: blogger hace lo que quiere con los colores y las saturaciones, los altera aleatoriamente, para empeorarlos.

Pen,  indian ink and watercolour.
NOTE: blogger is changing colors and saturations of my images randomly  to worse. 


dilluns, 25 d’agost del 2014


Una prova que afortunadamente no va sortir, els terminis eren molt apretats... Però que bé que m'ho vaig passar!

Una prueba que afortunadamente no salió, los plazos estaban muy apretados... Pero qué bien me lo pasé!

A sample for a project that fortunately I didn't get, the delivery dates were very close... But what a great time I had with it!

dimecres, 20 d’agost del 2014

Aquesta és la meva contribució a la revista americana Highlights, apreguda el passat més de Juny.

Esta es mi contribución a la revista americana Highlights, aparecida el pasado mes de junio.

This is my contribution to the Highlights Magazine, past June Issue.