dilluns, 3 de novembre del 2008


Portada per a la revista TOC-TOC. El tema és la diversitat familiar, i aquí tenim una familia reagrupada: pare amb el seu fill d'un anterior matrimoni, mare amb la seva filla d'un anterior matrimoni, i filla comuna entre els dos.
Portada para la revista TOC-TOC. El tema es la diversidad familiar, y aquí tenemos a una familia reagrupada: padre con un hijo de su anterior matrimonio, madre con una hija de un anterior matrimonio, y una hija común.
Cover for the magazine TOC-TOC.